WAPSERVELD


Vergezeld door 10 zeer gemotiveerde vogelaars ben ik op weg gegaan naar het Drents-Friese landschap om een redelijk uniek natuurgebied te gaan bezoeken. In eerste instantie lag het in de bedoeling het Doldersummerveld met een bezoek te vereren, maar de plannen waren iets bijgesteld. In plaats daarvan zijn we in het naastgelegen Wapserveld geweest en daarna het Fochteloërveen.
Het Wapserveld gaan wij onder begeleiding van Rob van Es, werkzaam bij natuurmonumenten verkennen. Natuurlijk willen we gelijk de gehele vogelpopulatie zien die er in het gebied is, maar daar moeten we wat geduld voor opbrengen omdat de boswachter natuurlijk eerst wat algemene informatie aan ons kwijt wil. Het Wapserveld is net als het Doldersummerveld een vochtig heidegebied binnen het Drents-Friese wold. Het terrein wordt begraasd door schotse hooglanders en schapen die ervoor zorgen dat de heide in stand blijft. Wij komen natuurlijk voor de vogelsoorten die er zijn, zoals bijvoorbeeld de grauwe klauwier en wielewaal, maar daarnaast is er in dit gebied nog meer uitzonderlijks te zien zoals de gevlekte orchis, kleine zonnedauw, de adder en op vlindergebied is hier het zeldzame gentiaanblauwtje te vinden.
Eenmaal op weg worden de eerste soorten natuurlijk al gespot. Tapuit, roodborsttapuit, veldleeuwerik en bij een klein vennetje wat toelichting op de bloeiende waterranonkel. Wat verderop hoorden we de wielewaal zijn lied zingen en in hetzelfde bosje zat ook een paartje roodborsttapuiten met vlak daarnaast een geelgors die luidkeels de vijfde van Beethoven ten gehore bracht. Een boompieper, die het kennelijk niet leuk vond dat wij met de rug naar hem gekeerd stonden, liet zich ook horen, toonde vervolgens zijn karakteristieke “opvliegende” kunstje om daarna op een tak te gaan zitten om gefotografeerd te kunnen worden. Natuurlijk net weer te ver weg voor alle teletoeters en optische compactzoomers, alhoewel ik denk dat Cees toch een aardig plaatje moet hebben. Hij zag op een slinkse wijze kans achter een boom te komen die redelijk dichtbij kwam.
Niet veel verder werd de grauwe klauwier al gezien. We konden hem niet goed in de kijker krijgen omdat hij, zenuwachtig heen- en weervliegend, van plek naar plek vloog zonder lang genoeg te blijven zitten. Naar alle waarschijnlijkheid waren wij in de buurt van zijn nest en wilde hij ons meelokken. Dat is hem gelukt en 100 meter verder waren we dan ook in staat om deze prachtige “boef”, eindelijk stilzittend in de top van een boom, goed te kunnen bekijken. Vanaf diezelfde plek konden we nu ook het vrouwtje zien en constateerden we dat zowel het mannetje als het vrouwtje in de struik langs het wandelpad doken, wat waarschijnlijk betekende dat daar hun nest in was.
De tijd vloog voorbij. We zouden ook nog naar het Fochteloërveen gaan en hoewel we nog lang niet hadden gezien wat we wilden zien: omdraaien en naar de auto’s.

Posted by Picasa

FOCHTELOËRVEEN.


Het Fochteloërveen ligt op ca. een half uurtje rijden vanaf het Wapserveld en ligt op de grens van Drenthe en Friesland. Het is een wijds, dras hoogveengebied. In 1938 is dit gebied in handen van Natuurmonumenten gekomen en in de jaren daarna is het gebied door nog meer aankopen behoorlijk vergroot. Omstreeks 1980 is begonnen met herstel van dit gebied. Door middel van dijken, stuwen en het aanbrengen van randzones rond het gebied is de (noodzakelijk gewenste) waterhuishouding weer op peil gebracht. Inmiddels heeft dat ook tot resultaten geleidt. Typische vogelsoorten als wulp, bosruiter, roodborsttapuit, geoorde fuut en dodaars bevolken het gebied weer en broeden er weer. Ook de kraanvogel broedt er, en de slangenarend is naar aanleiding van de talrijke adders in dit gebied ook weer teruggekeerd. Te mooi om waar te zijn zul je denken en dus reden om dit met eigen ogen te aanschouwen.
Aangekomen op de plaats van bestemming werden we al gelijk geconfronteerd met talrijk zingende vogels in het naastgelegen bos. Daar werd gelijk de bonte vliegenvanger uitgepikt. Wilco wist te vertellen dat dit de wat valere verschijningsvorm (soort) betrof. De ander vorm is de “echte” zwart-witte zoals we die uit de boekjes kennen. Tevens maakte Wilco ons attent op een grote libel met een witte snuit die de toepasselijke naam venwitsnuitlibelle heeft meegekregen.
Vervolgens zijn we door het bos naar de uitkijktoren gelopen die op ca. een kilometer
van de parkeerplaats ligt (
http://www.vogelkijkhut.nl/vkh_info.php?id=57 ). Geen traditioneel bouwwerk zoals we die op andere locaties aantreffen, maar in dit geval een beetje een futuristisch bouwwerk in de vorm van een 18 meter hoge “7”, althans vanaf de zijkant, waarvan je kan afvragen of het wel in het landschap past. Functioneel is het wel. Eenmaal boven heb je een prachtig uitzicht over het grootste deel van het veengebied. Heel prettig te constateren dat we dit in Nederland nog kunnen aanschouwen. Eén grote vaalgele vlakte, onderbroken door struiken en waterpartijen, waar uiteindelijk dan ook nog twee foeragerende kraanvogels uitgepikt werden. Ge-wel-dig. Echt een aanrader en wat mij betreft een blijvertje in de excursiereeks.
Na afscheid te hebben genomen van een zenuwachtige witte kwikstaart (zijn nest zat waarschijnlijk in de zijkant van de toren, op kijkhoogte) heb ik onderaan de voet van de toren nog een mooie foto kunnen maken van een viervlek platbuik (libellensoort).
Vervolgens op naar het derde adres van deze dag: Diependal.

Posted by Picasa


Vlak voor speelstad Oranje heb je vogelkijkhut “Diependal” . Een zes meter boven het voormalige vloeiveldencomplex uitrijzende toren, die uitzicht biedt op één van de vogelrijkste gebieden van Drenthe en die te bereiken is via een 162 meter lange “ondergrondse” tunnel ( http://www.vogelkijkhut.nl/vkh_info.php?id=94 ).
Hier gingen we specifiek voor de roodhalsfuut en de geoorde fuut. Door het openzetten van alle kijkgaten werd de hut wel een tochtige bedoeling, maar aangezien de hut zich midden in het gebied bevindt, moet je er wat voor over hebben om alles goed te kunnen zien. Als eerste werd de geoorde fuut gezien en uiteindelijk kwam de roodhalsfuut ook uit het riet. Beide soorten zijn goed te zien geweest. Op de valreep vloog er ook nog een roerdomp over het veld.
Deze excursie naar het Wapserveld en Fochteloërveen heeft volledig aan de verwachting voldaan en het merendeel van de genoemde soorten is gezien. 82 Soorten zijn er genoteerd; geweldig toch!
Vanaf deze plaats mijn (en waarschijnlijk ieders) dank aan onze excursieleider Rob en tot ziens maar weer.Posted by Picasa