LANDGOED BEUKENBURG.

Zondagmorgen in alle vroegte werd bij Blokhoeve verzameld voor de excursie naar landgoed Beukenburg. De weersverwachtingen kwamen niet overeen met de voorspellingen en dat was maar goed ook. In plaats van regenachtig weer was het op dat moment zacht, rustig, droog en helder weer. Het aantal deelnemers was 11 (inclusief excursieleider en gids) waarvan 4 deelnemers voor de eerste keer meegingen. Na kennismaking (en vergeefs wachten op de 12e deelnemer) vertrokken we met een kleine vertraging richting Groenekan. We parkeerden aan de noordkant van het landgoed waar was afgesproken met onze gids Ton. Hij inventariseert al de nodige jaren in de weekenden het landgoed en gaat ons daar het nodige van laten zien. Allereerst een kleine introductie.
Landgoed Beukenburg ligt opgesloten tussen Bilthoven/de Bilt, Groenekan en Nieuwe Wetering en grenst aan de oostkant aan het bosgebied De Leyen en aan de noordkant aan De Ridderoordse Bossen. Het landgoed is circa 185 hectaren groot waarvan de helft bosgebied is. De Beukenburg vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw. De uitgebreide landerijencomplexen waren naar verloop van tientallen jaren geschikt voor de houtproductie. In het begin van de 19e eeuw onderging het complex een complete verandering. De herenboerderij moest plaatsmaken voor een herenhuis en de inrichting van het gebied kreeg de engelse landschapstijl aangemeten. Slingerpaden, vijvers en bosschages werden het gezicht. Het herenhuis werd in de loop van die eeuw veranderd in een groot landhuis, dat uiteindelijk in het begin van de 20e eeuw, vanwege geldgebrek, werd gesloopt. Inmiddels beschikt Beukenburg weer over een landhuis. Een villa van glas, hout en koper, omringd door een droge gracht. Naar mijn mening geen visuele aanwinst voor het gebied, maar er zal wel over nagedacht zijn.
Voor wat betreft flora en fauna zal onze aandacht meer uitgaan naar de vogels in het gebied. Gelijk al bij aanvang van de excursie werden we gewezen op de grote en ovaal uitgehakte nesten van de zwarte specht. Jammer genoeg werd er geen zwarte specht in aangetroffen. Kauwtjes waren de nieuwe dankbare bewoners en eigenlijk hebben we, op één keer na, geen teken van de zwarte specht mogen vernemen. Wel liet de groene specht zijn lach een aantal keren horen en bracht de grote bonte specht, als hij zich al niet had laten zien, met regelmaat zijn roffel ten gehore.
De zangvogels lieten zich eveneens goed horen en omdat de bomen nog maar net in bloei zijn waren onze gevleugelde vrienden ook goed waar te nemen. Matkop, Kool- en Pimpelmees en neefje Zwarte Mees hebben we in de kijker gehad. Ook Roodborst, Zwartkop, Vink, Tjiftjaf, etc. waren van de partij. Leuke waarneming om apart te vernoemen was de Appelvink. Niet iedereen heeft hem gezien, daarvoor ging het te snel, maar degene die hem gezien hebben konden alle kenmerken goed zien (zoals hij in de anwb-gids staat afgebeeld). Tevens hebben we de noordse variant van de Staartmees (witkopstaartmees?) gezien.
Ook de roofvogelpopulatie is op het landgoed goed vertegenwoordigd. Ton heeft ons nesten op diverse plekken laten zien. Oude nesten die inmiddels door bijvoorbeeld Nijlgansen zijn ingenomen, maar ook nieuwe nesten zoals die van een havik. Met grote voorzichtigheid hebben we proberen waar te nemen of we daarop actie konden ontdekken. Tevergeefs, dus een volgend keer beter. Maar
een leuke vliegshow van een drietal Buizerds is op de gevoelige plaat vastgelegd en een aantal (achterblijvers) hebben een Sperwer de jacht op een duif zien inzetten.
Naast alle ornithologische aspecten hebben we ook nog een dassenburcht bekeken. Dassen worden al geruime tijd op Beukenburg waargenomen. Hun aanwezigheid is belangrijk omdat het landgoed op een ecologisch knooppunt ligt, waardoor de kans bestaat dat de das zich verder zal gaan verspreiden. Helaas (wat is helaas) werd de burcht die wij hebben gezien naar alle waarschijnlijkheid bewoond door vossen. Ook de nodige reeën hebben regelmatig ons pad gekruist.
Een prachtige ochtend, leuke waarnemingen, een goede gids, een stukje organisatie en vooral enthousiaste deelnemers. Ingrediënten voor een geslaagde excursie.

Tot ziens maar weer.